SYDNEYficantly Yours

SYDNEYficantly Yours

Our Selling Price: PHP150.00

Stock Quantity 496
Quantity:

Item Description

Have you ever been in love with a guy for so long? And you never had the chance to confess? Ako? Oo. Dahil maraming bagay ang pumipigil sa 'kin. Because of those reasons, I've chosen to wait for the right time.

until someone came, and changed every aspect of my life. But I had no idea kung maganda ba o hindi ang naidulot nito. Because I suddenly felt like fate was forcing me to choose between them.

Para kanino nga ba 'tong puso ko? Sa taong matagal ko nang gusto, o sa taong nagpabago sa buhay ko?

RATED 18