Sold to my Ex-Husband

Sold to my Ex-Husband

Our Selling Price: PHP175.00

Stock Quantity 497
Quantity:

Item Description

Seven years ago... I was his stalker.
Three years ago... I was his wife.
Two years ago... I was his ex-wife.

Naging magulo ang buhay ko mula nang maghiwalay kami ni Stuart Cordoval. Namatay si Mommy, nalugi ang negosyo namin at dahil sa kahihiyan, nagpakamatay si Daddy.

Ginawa ko ang lahat para mabayaran ang naiwang utang ng mga magulang ko sa bangko. I worked as a baker, dance instructor and a dance performer.

Unti-unting nagiging maayos ang lahat hanggang sa bumalik siya.

Maliban sa pagmamay-ari niya ang bakeshop kung saan ako nagtatrabaho, binayaran din niya ang utang namin sa bangko kapalit ng pagsunod ko sa gusto niya.

I'm Patricia Sandoval, and I am sold to my ex-husband
-- Sold to My Ex-husband by AnjSmykynyze WP