The Return of ABaKaDa

The Return of ABaKaDa

Our Selling Price: PHP175.00

Stock Quantity 498
Quantity:

Item Description

Ang pagsuko ay para lamang sa mga talunan. Kailangan mong lumaban para makamit angtagumpay. Darating sa punta na masasaktan ka, mabibigo at gugustuhin na lamang maglaho. Pero hindi ka dapat magpatibag, huwag hayaang malaglag sa patibong. Muling bumangon at harapin ang problema. Hindi ka nag-iisa, may karamay ka.

Isang maling desisyon ang gumulo sa buhay ni Morixette dahil sa pagnanais na muling makapiling ang namayapang kapatid. Sa tulong ng librong ibinigay ng babaeng nakaitim, maaaring matupad ang kanyang nais; ngunit buhay rin ang kapalit nito. Sa kabila ng lahat ng kinaharap niyang pagsubok, hindi namin siya pinabayaan ng babaeng nakaputi.

Sa kanyang pakikibaka, isa-isang nagpakitaang mga kaluluwang hindi matahimik. Ginagambala na siya ng mga ito dahil sa paghahangad na makamit ang hustisya. Kasabay nito, binabagabag na rin siya ng mga problemang kailangan niyang malampasan sa pagitan ng buhay at kamatayan.

Magkakalat na ng lagim ang mga multo. Makapagdasal ka pa kaya nang taimtim? Hindi mo sila matatakbuhan, ika'y kanilang susundan. Maligaw man o mawala sa kinatitirikan, sikaping marating ang paroroonan. Magsisimula na ang kalbaryo, sino ang tutulong sa'yo?