Wrath of His Revenge

Wrath of His Revenge

Our Selling Price: PHP150.00

Stock Quantity 97
Quantity:

Item Description

Wrath of His Revenge
Hindi lahat ng bumabalik, may babalikan. Minsan nililigaw ka lang ng tadhana para ipaalala sa'yo ang mga kamalian o 'do kaya'y bibigyan ka ng pagkakataong magsisi at magdusa. Minsan pa, ipapasilip lang sa'yo ang bunga ng mga maling desisyon mo.

Isang pangako na binuo ng dalawang puso ngunit winasak ng maling pagkakataon. Adrianna chose to leave the man whome he promised to be with forever - Ashton Benedict. Nalaman kasi niyang may lihim na pagtingin sa kasintahan niya ang matalik na kaibigan na si Trixie. Naniniwala siyang ang dalawa ang nararapat sa isa't isa dahil hindi nalalayo ang estabdo ng buhay ng mga ito. Inisip na lang niya na makakahanap din siya ng taong nararapat sa kanya.

Lumayo siya na dala ang paniniwalang magkakamabutihan at magkakatuluyan sa huli sina Ashton at Trixie. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hinatak siya pabalik ng tadhana.

Now, she's left with two options: either she will sacrifice her friendship with Trixie or taste the wrath of Ashton's revenge. Whichever she chooses, she still have to face the painful truth that she's madly in love with Ashton Benedict.